Maciej Politowicz1221
Sesja plenerowa #9 27 listopada 2018