Maciej Politowicz1221
Sesja plenerowa #6 27 listopada 2018