Maciej Politowicz1221
Sesja plenerowa #5 27 listopada 2018