Maciej Politowicz1221
Sesja plenerowa #3 27 listopada 2018