Maciej Politowicz1221
Sesja plenerowa #17 27 listopada 2018