Maciej Politowicz1221
Sesja plenerowa #10 27 listopada 2018