Maciej Politowicz1221
Sesja plenerowa #2 27 listopada 2018